Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling

De ondertoezichtstelling van minderjarige kinderen wordt gezien als jeugdbeschermingsmaatregel. Ondertoezichtstelling houdt in dat er een gecertificeerde instelling toezicht houdt over het opgroeien van een kind. Wanneer de Raad voor de Kinderbescherming het idee heeft dat het opgroeien van een kind ernstig bedreigd wordt doet zij een verzoek bij de rechter om dat kind onder toezicht te stellen. De ondertoezichtstelling strekt er vervolgens toe om kinderen te beschermen bij het opgroeien en om de ouders ondersteuning te bieden. Mocht u het niet eens zijn met het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om uw kind onder toezichtstelling te laten plaatsen. Dan doet u er verstandig aan een advocaat binnen het personen- en familierecht in te schakelen. Neemt u zo spoedig mogelijk contact op indien u dit wenst kan mr. A. Mulder uw belangen behartigen.

Uithuisplaatsing

Een jeugdbeschermingsmaatregel die een stap verder gaat dan ondertoezichtstelling is uithuisplaatsing. Bij ondertoezichtstelling blijft het kind thuis wonen. Bij uithuisplaatsing is dit niet het geval. Uithuisplaatsing vindt plaats wanneer het opgroeien van een kind dusdanig bedreigd wordt dat het beter is dat het kind tijdelijk ergens anders woont. Tussen u en het kind vindt alleen nog contact plaats indien de gezinsvoogd dit van belang acht. Bent u het niet eens met de uithuisplaatsing van uw kind, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met mr. A. Mulder.

Neem contact op!

Bent u nog onzeker of u een advocaat nodig heeft? Plan dan eerst een gratis consult in. Deze is geheel vrijblijvend en hierin bespreken wij graag het proces met u door. 

20170411 Dabekovestigingen 04

Stuur me gerust een berichtje voor een vrijblijvend gesprek. Graag help ik je verder!

Call Now Button