Onze werkwijze

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen.

De visie van Annemiek op de dienstverlening die van een advocaat verwacht kan worden, is de volgende. Waar vroeger het beroep advocaat voor de leek een zeer hoge status had en men met name zocht naar de meest deskundige advocaat, wordt de deskundigheid van de advocaat tegenwoordig sneller aangenomen en is men veel meer op zoek naar het hebben ‘van een klik’ met de desbetreffende advocaat.

Een groot deel van de klanten wil meer dan een goede advocaat alleen. Zij willen het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt, dat zij geadviseerd worden en dat zij weten wat hen te wachten staat. De ‘klik’ met de klant is voor Annemiek erg belangrijk. De klant moet immers weten dat zijn belangen serieus genomen worden, dat er ruimte en tijd is voor overleg en dat het voornaamste belang is om de belangen van de klant te dienen op een wijze waarop het proces dit toelaat. De klant moet het vertrouwen hebben dat zijn belangen goed gediend worden.

Annemiek heeft zowel bij nieuwe klanten als bij overnames van zaken gemerkt dat de onderlinge relatie advocaat/klant vaak één van de belangrijkste pijlers is waarop de klant selecteert. Meer dan eens heeft zij zaken overgenomen van collegae waarbij het verwijt van de klant was: hij/zij heeft geen tijd, er is geen vertrouwen, ik voel me niet goed geadviseerd, enzovoorts. Annemiek probeert juist met die klanten het evenwicht te herstellen en het vertrouwen weer op te bouwen.

20170411 Dabekovestigingen 04

Stuur me gerust een berichtje voor een vrijblijvend gesprek. Graag help ik je verder!

Call Now Button